سنگ اسلب
کاربرد سنگ ساختمانی

بهترین سنگ اسلب سفید

زمانی که صحبت از زیبایی سنگهای ساختمانی درمیان باشد، همیشه سنگ اسلب حرف اول را می زند. ماهیت سنگهای طبیعی به این صورت است که

مطلب کامل »
سنگ پله سفید
سنگ نما در فضای داخلی ساختمان

سنگ پله سفید

نحوه اجرا و متریالی که برای ساخت راه پله استفاده می شود (به ویژه سنگ پله) در فروش و قیمت گذاری ساختمان، نیز موثر است.

مطلب کامل »